LEARSY MuralPix

Ukázky oken programu

Hlavní okno Manažeru MuralPix

Main MuralPix Manager window

Zde lze nastavit seznam složek, které obsahují obrázky. Pro každou složku lze nastavit následující:

  • Včetně podsložek: hledá obrázky ve všech podsložkách této složky
  • Hlídat změny: automaticky zjišťovat změny v této složce (popř. i včetně podsložek) a aktualizovat podle změn svůj interní seznam.
  • Používat pro tapety: používat obrázky v této složce pro měnič pozadí
  • Používat pro spořič: používat obrázky v této složce pro spořič pozadí

Okno prohlížeče obrázků

MuralPix Browser

V integrovaném prohlížeči obrázků můžete označit obrázky, které se nemají použít jako pozadí a nastavit vybraný obrázek jako tapetu.

Nastavení

MuralPix Settings

Nastavení programu je uspořádáno do stromu a u každé položky je stručná nápověda.

Agent MuralPix

MuralPix agent menu

Je zobrazen jako ikona na systémové liště a při ťuknutí na ni se zobrazí jeho nabídka.