LEARSY

Měnič data a času souborů JPEG

Tento program umožňuje nastavit datum a čas souborů JPG podle časové informace uložené v jejich záznamu EXIF a také umožňuje posouvat čas o zadaný interval u více souborů najednou.

K čemu je to dobré?

Pro synchronizaci časových údajů u souborů s fotografiemi, pořízenými z více digitálních fotoaparátů.

A proč bych měl synchronizovat časové údaje?

Dobrá, začněme příkladem.

Se skupinou přátel si každé léto pronajímáme velkou chalupu na jeden týden. Naposledy jsem měli pronajatu jednu krásnou, v Jeseníkách, daleko od civilizace... ale to není podstatné. Podstatné je, že jsme tam měli dva digitální foťáky a udělali při túrách spoustu snímků.

Po dovolené jsem dostal za úkol dát obrázky z obou foťáků na jedno CD a udělat kopie všem zúčastněným. Takže jsem fotky z obou foťáků sesypal do jedné složky, seřadil podle data, a pak pomocí starého dobrého ACDSee 3.0 přečísloval. Fotografie se za sebou krásně seřadily, jako kdyby byly z jednoho foťáku. Z toho pak už šlo bez problémů nechat vytvořit fotoalbum.

Nicméně, jak jsem později zjistil, byla to spíš šťastná náhoda, než univerzálně použitelný postup. Zanedlouho jsem dostal podobný úkol, a to dát dohromady fotografie ze svatby, tentokrát ze čtyř digitálních foťáků. A to už seřazení podle data nefungovalo. Proč?

 1. U jednoho foťáku měly všechny fotografie otočené na výšku daleko pozdější čas. Mohl za to software, který tyto fotografie automaticky otáčel při přenosu do počítače - soubory s otočenými fotografiemi pak měly datum a čas přenosu do počítače a ne pořízení.
 2. Na dalším foťáku byl špatně nastaven čas, asi o 15 minut později, takže jeho snímky prvního novomanželského polibku se zařadily tam, kde ostatní měly už odchod z radnice.
 3. Třetí foťák měl čas nastaven víceméně správně, ale bohužel na zimní čas, takže byl ve skutečnosti posunut o celou hodinu.
 4. No a majitel čtvrtého fotoaparátu se rozhodl některé své fotografie vylepšit v grafickém editoru, než mi je předal. Tím zrušil informaci o čase pořízení nejen u souborů, ale smazal tak i informaci v EXIF záznamu, uloženou ve snímcích.

Výsledkem bylo, že jsem potřeboval měnit čas u zhruba 3/4 souborů, kterých bylo kolem 700! Po neúspěšném hledání nějakého programu, který by mi s tím pomohl, jsem se rozhodl napsat vlastní. Tady je.

O programu

Program je poměrně jednoduchý. Umožňuje přečíst informaci o datu a čase pořízení snímku ze záznamu EXIF (který do JPG obrázku vkládá naprostá většina foťáků) a nastavit ji jako datum a čas daného souboru. Tím se dá napravit případ (1).

Dále program umožňuje vybrat více souborů a u všech posunout jejich datum a čas o stejnou hodnotu, a to velice snadno. To je užitečné pro řešení případů (2) a (3).

Bohužel, případ (4) už nelze řešit automatizovaně, protože je nutné u každého snímku odhadnout, kdy vlastně byl pořízen. Tento program pomáhá alespoň s tím.

Jak program používat

Na začátku ponechte fotografie z každého foťáku ve své vlastní složce, usnadní vám to manipulaci.

Náprava případu (1)

 • Vyberte si složku s fotografiemi pomocí tlačítka "Vybrat složku" a seřaďte soubory podle jejich data a času - toho dosáhnete ťuknutím myší na záhlaví sloupce "Původní čas".
 • Zkontrolujte datum a čas souborů na konci - tam se obvykle shromáždí snímky se špatným časem.
 • Pokud takové najdete, vyberte je a stiskněte tlačítko "Nastavit čas z EXIF".
 • Pokud soubory obsahují údaj o datu a čase v záznamu EXIF, objeví se tato data ve vedlejším sloupci vpravo. Pokud ne, pak tyto soubory spadají pod případ (4).
 • Není chybou vybrat všechny soubory a nastavit jejich čas podle EXIF; souborům by to nemělo uškodit.
 • Jsou-li všechny časy nastaveny správně, můžete pomocí tlačítka "Uložit změny" uložit změněné časy souborů na disk. Toto tlačítko uloží všechny změněné časy (tedy nejen u právě vybraných souborů).

Náprava případů (2) a (3)

Tyto dva případy jsou v principu identické - potřebujete u vybraných snímků posunout čas o určitou konstantu.

V některých případech je to potřeba udělat s přesností na sekundy. Ta svatba toho byla typickou ukázkou - první manželský polibek je (obvykle) záležitostí několika málo sekund a vzhledem k frekvenci fotografování kolem tohoto okamžiku by časová nepřesnost několika málo sekund už mohla negativně ovlivnit seřazení snímků. Naštěstí byl novomanželský polibek zrovna tou událostí, kterou fotografoval každý, takže se pak dalo porovnáním dodatečně zjistit, jak se nastavení hodin v každém foťáku lišilo od ostatních. Aby se to dělalo pohodlně, umožňuje program zobrazení údajů u tzv. referenčních snímků:

 • Vyberte si složku se snímky z foťáku, u něhož víte, že měl správně nastavený čas.
 • Najděte klíčový snímek (v našem případě ten s polibkem) a nastavte jej jako Referenční obrázek 1 (stiskněte to tlačítko). Toto nastavení neprovádí žádnou akci nebo změnu, pouze trvale zobrazí časový údaj daného souboru, takže nyní klidně můžete vybrat složku s obrázky z jiného foťáku.
 • V této další složce opět najděte klíčový snímek (polibek). Nastavte jej jako Referenční obrázek 2.
 • Nyní vyberte všechny obrázky v této složce a můžete začít posouvat čas. Čas posouvejte tlačítky se šipkami, až dosáhnete toho, že referenční snímek 2 bude mít stejný čas, jako referenční snímek 1.
 • Když máte hotovo, stiskněte tlačítko "Uložit změny" a pokračujte složkou z dalšího foťáku.

Náprava případu (4)

V tomto případě je nutné opravovat snímek po snímku a čas odhadovat. To samozřejmě nelze dost dobře automatizovat, ale jde to udělat alespoň celkem komfortně:

 • Přesuňte fotografie ze všech kamer do jedné složky.
 • Spusťte tento program dvakrát, abyste měli možnost pracovat se dvěma složkami současně.
 • V prvním okně vyberte fotografii se špatným časem.
 • V druhém okně seřaďte soubory podle času a hledejte místo, kam by daná fotografie měla zapadnout. Až jej najdete, zjistíte přibližně i potřebné nastavení data a času.
 • Přepněte se do prvního okna a nastavte tento datum a čas k souboru. Stiskněte tlačítko "Uložit změny".
 • Přepněte se do druhého okna a stiskněte tlačítko "Vybrat složku...". Vyberte tutéž složku (tj. neměňte ji) a stiskněte OK. To donutí program znovu přečíst a seřadit soubory z disku. Nyní by daný snímek měl být již správně zařazen (je potřeba mít nastaveno řazení podle data a času).
 • Totéž opakujte s dalšími soubory.